MUDr. Kateřina Cajthamlová

5 důležitých otázek
MUDr. Kateřiny Cajthamlové

Při hubnutí se lidé často soustředí pouze na svoji váhu, ale celá věc má často mnohem širší souvislosti. Já jako internista zabývající se psychosomatickými chorobami doporučuji položit si následujících 5 otázek. Pokud si na ně sami sobě dokážete pravdivě odpovědět, můžete najít leckdy tu pravou příčinu vašich nadbytečných kilogramů tuku i účinný způsob, jak se jich zbavit.

Kdy nastala změna?

IDENTIFIKACE ZMĚNY FYZICKÉHO SCHÉMATU

Vzpomeňte si, od které chvíle se začala měnit vaše postava. Co se ve vašem životě tehdy změnilo a co se událo (ukončení školní docházky a nástup do zaměstnání, změna zaměstnání, ukončení aktivní sportovní kariéry, zahájení podnikání, rozvod apod.)? Jak jste na tuto změnu reagoval/a? Podnikl/a jste nějaké kroky? Pokud ano, jaké výsledky jste měl/a?

Další otázka